За разликата между прекаления ентусиазъм и мъдрата уравновесеност. Историята за времето и наровете

,

Тази кратка история е важна, защото една от основните характеристики на победителя е, че води балансиран живот. Всички знаем, че се нуждаем от уравновесеност, но как да разберем дали животът ни действително е такъв?

Преди много години живеел млад мъж, който се хванал да чиракува при един стар и мъдър доктор. След като дълги години наблюдавал как учителят му изцерява болните, той станал нетърпелив и изгарял от желание да започне сам да преглежда свои пациенти.

Един ден му казал:

Учителю, наблюдавам те усърдно от много време и вече съм готов сам да лекувам пациенти.“ Старият доктор отговорил:

Сине мой, много си научил, но още не си готов да лекуваш пациентите сам“

Младежът обаче настоявал и умолявал учителя си. Накрая той склонил:

„Добре, сине мой. Навън стои и чака мъж с проблеми с черния дроб.

Лекът за него са нарове. Можеш да го прегледаш сам.“

Младият доктор много се развълнувал и поканил първия си пациент.

Прегледал го набързо и гордо заявил:

Ти страдаш от чернодробна болест. Трябва да ядеш нарове.“

Като чул това, човекът размахал ръце във въздуха и разгневен се втурнал навън от стаята, крещейки: „Нарове! Бабини деветини! Ама, че безполезен доктор!“

Младежът бил потресен и много разстроен. Обърнал се към своя учител:

Учителю, учителю, нали ти ми каза, че мъжът има чернодробен проблем и че лекът са наровете. Какво не направих както трябва?“

Старият доктор отвърнал: „По някаква случайност отвън стои друг мъж и той също има чернодробен проблем. Моля те, покани го и се учи.“

Влязъл вторият пациент и възрастният мъж започнал да го преглежда внимателно, а после седнал тихичко, потънал в дълбок размисъл.

Изминали две-три минути, без учителят да промълви и дума. Най-накрая вдигнал глава и рекъл: „Прегледах те и е явно, че имаш проблем с черния дроб.“

Той отново се замислил съсредоточено:

Това, от което се нуждаеш, е нещо сочно… не прекалено сладко…“ Погледнал пациента право в очите и възкликнал: „А, да! Това, от което се нуждаеш, са нарове “ .

Пациентът се изправил, прегърнал учителя и му благодарил искрено, преди да си тръгне с усмивка на лице. Младият доктор останал изумен и объркан.

Учителю, не разбирам. И двамата пациенти имаха чернодробен проблем и също като теб и аз предписах нарове.“

Мъдрият мъж му отговорил:

Сине мой, ето тук грешиш.

Това, от което се нуждаеха и двамата, са нарове… и време“.

И наистина е така.

Макар много неща да са правилни, понякога е необходимо време, за да бъдат осмислени. Нужно е преди да придобият стойност и да започнат да функционират.

Понякога и моментът трябва да е правилен.

Помни това и бъди търпелив.

Това е странна истина: един ден може да установиш, че конкретна мисъл, срещу която си реагирал в даден момент и си се присмял, се оказва ценна и полезна в друг.

Много от пъзелите на живота могат да бъдат решени, ако правилно разбираме нашето отношение към времето и това на другите.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *