Как да събираме разделно?

6 причини, заради които трябва да събираш разделно отпадъците си:

  • 1. Спестяваме природни си ресурси. Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%, спестявайки ценни природни ресурси – всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от изсичане, а електричеството на едно българско домакинство за цели две години може да се осигури от рециклирането на един тон пластмаса. Рециклирането на един буркан от старо сладко или компот ви осигуряват 4 часа осветление или 25 минути работа с компютър.
  • 2. Намаляваме депонираните отпадъци в депата за отпадъци.
  • 3. Намаляваме замърсяването на околната среда – по-малко емисии СО2, по-чист въздух, вода и почва;
  • 4. Грижа за здравето на всеки човек.
  • 5. Всеки потребител закупувайки си опакован продукт, обозначен със знака за разделно събиране, заплаща такса за неговото разделно събиране и рециклиране.(Съгласно българското законодателлство, производителите или вносителите, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци или т.к. наречените отпадъци от опаковки, заплащат „продуктова такса“. „Продуктовата такса“ е включена в продажната цена на продуктите, пуснати на пазара.).
  • 6. Всеки гражданин се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.,  ако изхвърля отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за битови отпадъци, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на отпадъци. Или изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.
  • 7. Осигуряваме по-добро бъдеще за нашите деца.

Списъкът може да бъде много по-дълъг, но и тези шест причини са напълно достатъчни, за да накарат всеки разумен човек да преосмисли навиците си. Достатъчно е само да си представим нещата, които ежедневно изхвърляме в природата с лека ръка, за да осъзнаем последствията, които неминуемо ни застигат – ако не нас, то нашите деца…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *