Любопитни факти за пчелите!

,
 • Пчелните роеве точно показват какво ще е времето:
 •  Пчеларите са се научили да разчитат сигналите на насекомите си свързани с промяната на времето. За разлика от голямата метеорологична прогноза тяхната е абсолютно точна за конкретния район.
 • На дъжд е, когато въпреки хубавото време пчелите летят слабо. При голямо струпване на пчели на прелката в хубаво време ще последва краткотраен дъжд. След необичаен късен летеж вечер следва влошаване на времето. Ако сутринта пчелите жужат, но не напускат кошера или летят само около него – на дъжд е.
 • Хубаво време ще има дори при приближаване на буреносни облаци, ако пчелите не се прибират, а продължават да летят. Дори да е облачно времето, излетят ли пчелите за паша, денят ще е хубав. Колкото по-далече от кошера летят пчелите – толкова по-хубаво ще е времето. Колкото по-рано сутринта излетят пчелите, толкова по-слънчев ще е денят.

ОЩЕ:

 • Древните маи са били сред първите, които са започнали да използват труда на пчелите за себе си. Шаманите на древните маи са почитали пчелите и са вярвали, че всяка от тях има душа.
 • Пчелите имат, чувстват времето и пространството, а за ориентири ползват дърветата, скалите и сградите.
 • Пчелите различават над 170 миризми в дивата природа.
 • Пчелите могат лесно да изместят кучетата, които се използват за откриване на наркотици или експлозиви. Тяхното обоняние е много по изострено от това на животните.
 • Пчели, към които е закрепен миничип, могат да откриват противопехотни мини. Докато пчелата лети над мината, електростатичният заряд от микрочипа реагира на един от компонентите в мината.
 •   Пчелите обичат картините, особено „Слънчогледите“ на Ван Гог.
 • Редица проучвания показват, че пчелите „обичат“ синия цвят.
 • Някои видове пчели могат да летят с товар, който надвишава няколко пъти тяхното собствено тегло . Скоростта на летене на пчелите без товар е около 65км/ч,  а тези, които носят товар летят два пъти по-бавно.
 • За да напълнят „стомахчето си“ , което е с капацитет 40мг нектар една пчела трябва да посети най малко 200 слънчогледа, 130-150цвята кориандър за един полет.
 • Пчелите могат да се отдалечат на разстояние до 8 км от кошера си и да намерят интуитивно пътя обратно до него.  Но полетите на такива дълги разстояния са опасни за живота им и не допринасят за тяхната продуктивност. Смята се, че оптималния радиус на полетите при пчелите е до 2км. В този случай пчелите могат да покрият площи с големина до 12 хектара.
 • Едно пчелно семейство може да достигне тегло до 7-8 кг. То се състои от 50-60хиляди пчели.
 • Повечето  растения произвеждат и нектар и прашец, с който се хранят пчелите. Но има и растения, от които пчелите събират само прашец. Такива са лешника, мака, шипката, царевицата и др.
 • Основната движеща сила при пчелите е инстинктът.   Ако намери храна на близко разстояние до кошера, пчелата започна да танцува в кръг. Ако намерят растения на по-далечно разстояние пчелите започват да танцуват така нар. полукръгов или „люлеещ танц“.
 • Използвайки дим пчеларите не успокояват пчелите, а по-скоро извикват асоциацията за пожар.  Когато усетят дима, пчелите (които в миналото са живеели в горите) се втурват да „складират“ меда за дълго пътуване. Когато напълнят стомахчето си с мед, не могат да се прегънат, съответно не могат да използват жилото си.

 

МАЛКОИЗВЕСТНИ НЕЩА ЗА ЖИВОТА НА ПЧЕЛИТЕ
Доц. д-р Динко Динков
Тракийски университет

Малко известен факт за пчелите е, че те имат способнастта да използват по-пълно кислорода от въздуха в сравнение с човека. Те могат да преживяват продължително време в нискокислородна срада дори и съдържаща до 4% кислород (нормално кислорода във въздуха е около 21%). За разлика от тях, човек затруднява дишането си при понижено съдържание на кислород във въздуха до 16%. Установено е, че без забележими увреждания пчелите могат да преживяват и когато въглеродния двуокис достигне дори 9% във въздуха (обикновено въглеродния двуокис във въздуха е 0,03%). Т.е. като цяло пчелите могат да преживяват там, където човек не може! Но, човекът чрез достиженията на съвременната цивилизация (звукови, светлинни вълни, пестициди и др.), усилено би могъл да въздейства върху сетивността и от там да спомага за изчезването на тези така полезни за самия него насекоми.
Какви са основните особености на пчелите като високосетивни насекоми?
За медоносните пчели са присъщи изключително добре развитите органи на чувствителността като зрение, обоняние, осезание, слух, чувство за време и др. Главната част от нервната им система се състои от изключително сложно видоизменени нервни клетки, специализирани за възприемането на строго определени дразнения.
Зрението на пчелите е много добре развито. На главата си те притежават две големи сложни и три прости очи. Сложните очи на пчелите-работнички се състоят от 4-5000 отделни очи – оматиди, които при майките са по-малко (3-4000), а при търтеите са най-много – до 10000. Важно е да се посочи, че сложните очи на пчелите са настроени за различаването от тях на предметите само на близки разстояния. Например, на разстояние от 25 мм пчелите могат да различат квадрат със страни от 5 мм, а на 40 см – квадрат със страни не по-малки от 20 мм. Т.е. при пчелите доминира виждането на близки разстояния! Това е така, защото за тях е много важно добре да различават близките предмети като цветовете на растенията при събирането на нектар и прашец, при храненето на личинките, преработката и складирането на запасите от храна в кошера и др.
Простите очи на пчелите имат същото устройство, както сложните. Чрез простите си очи обаче те не могат да създават изображения. Това е проучено експериментално като сложните очи на пчелите са покривани с черен лак, при което е установено, че след това те са били напълно слепи. Поради това се счита, че простите очи на пчелите имат спомагателни функции при тяхното виждане като само подпомагат общата светлочувствителност на сложните очи.
Друго интересно за пчелите е и това, че те могат да фиксират и различават предметите за много по-кратко време, в сравнение с човека, което има голямо значение за тяхната ориентация по време на полет.
Пчелите различават само някои цветове. Те, например не различават червения цвят. За сметка на това много добре разпознават синия, гълъбовосиния и жълтия цвят. Това е и причината кошерите да се оцветяват основно с тези цветове.
Пчелите са насекоми с изключително добре развито обоняние. Особено добре те възприемат важните за тях миризми – на мед, восък, пчела-майка, пити, пчелна отрова, нектар на медоносни растения. Пчелите са способни да установяват дори и съвсем малки концентрации от съответните миризми чрез което е установено например, че „запаметяват” източника на храна (нектар или прашец).
Чрез разположените по тялото си сетивни власинки пчелите могат да възприемат различните въздействия на околната среда като например измененията на температурата и влажността на въздуха и промените в концентрацията на въглеродния диоксид. Интересен факт е, че количеството на сетивни власинки по тялото на първо излитащите за проучване на възможностите за събиране на нектар или прашец пчели-разузнавачки е минимално, поради което те са почти гладки и по-тъмни на цвят от останалите пчели. Характерни са и танците под формата на цифрата 8 при тяхното завръщане в кошера, които показват посоката и разстоянието на откритата храна на останалите пчели в кошера. Пчелите-събирачки от своя страна имат много добре развити сетивни власинки по цялото си тяло, което води до извода, че много по-добре от пчелите-разузнавачки, биха се повлияли от различните дразнения в околната среда – звукови, светлинни вълни и др.
В заключение следва да се посочи, че човекът чрез достиженията на съвременната цивилизация – GSM апарати, интернет, пестициди за пръскане на растенията и др., би могъл да повлиява високата сетивност на пчелите, което и в момента е обект на задълбочени научни проучвания в целия свят. Въз основа на познанията за сложно устроения пчелен организъм и неговата отлично развита сетивност може да се обобщи, че пчелите няма как да са абсолютно безразлични към съвременното многостранно и многообразно „цивилизовано човешко въздействие”.

 

Източник: propolis

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *