ОПАСНИ СЪНИЩА ЗА СИЛАТА

Свойството на човешкото съзнание да се закача неосъзнато за околния свят, да се вкопчва в миналото и в бъдещето, се явява инерция на съзнанието, която води до загуба на лична сила. Инерцията на съзнанието не само пречи на концентрирането на свободната енергия в точката на внимание, но и служи като шаблон, който поддържа други шаблони. Например, човек попада в ситуация в която изпитва различни емоции. Тази ситуация се съхранява в човешката му форма като шаблон. Когато в бъдеще попадне в подобна ситуация, т.е. точките на тъмнината и светлината отново са в шаблонното положение, човек може да постъпи по три начина:

1. Действа в съответствие с шаблона.

2. Ако навреме разбере, че това е шаблон, действието в съответствие с шаблона се прекратява.

3. Човек изпитва емоциите, но не извършва шаблонните действия. В този случай се намесва инерцията на съзнанието, която присъства и в предните два начина.

Инерцията на съзнанието възниква не само при повторна шаблонна ситуация, а дори само при спомена за минали събития и за изпитаните тогава емоции. В случая точките на светлината и тъмнината се отместват в позицията на събитието, т.е на шаблона и това отместване подхранва шаблона с личната сила на човека. Точката на тъмнината се отмества незначително, почти незабележимо. Запомни, че точката на светлината се отмества от всякакъв вид енергия, било то енергията на емоциите, мислите или храната.

Инерцията на съзнанието е много опасно свойство на човешкото съзнание, понеже тя захранва множество други шаблони.

— Инерцията на съзнанието се намалява чрез упражненията за повишаване на осъзнаването. Техниката на прегледа също преодолява инерцията на съзнанието и разчупва и премахва шаблоните. Т.е. събитията, прегледани на сто процента, престават да тегнат върху човешкото съзнание.

— А на какво се дължи това?

—Логично погледнато това се случва, защото прегледаните събития губят значимостта си, а това означава, че човек престава да мисли за тях, т.е. съзнателно се отказва от своя жизнен опит. Освен това в процеса на прегледа човек всъщност се учи да контролира и прекъсва емоциите, характерни за един или друг шаблон, следователно при достатъчно ниво на осъзнаване когато отново възникнат емоции, характерни за шаблона, точките на светлината и тъмнината вече няма да се отместят в положението на шаблона.

— Как да премахна инерцията на съзнанието?

— Първо трябва да престанеш да разказваш на другите събитията от свой и от чужд живот – това е съществено действие и ако ти не се заемеш сериозно с него, никога няма да победиш инерцията на съзнанието си!

Например, когато нещо се случи с него, човек бърза да го сподели с другите. Или един чул нещо за друг и го споделя с трети и четвърти. Това действие е голямо разхищение на лична сила. Инерцията на съзнанието кара човека да мисли за минали и бъдещи събития и не му позволява да се осъзнае в пълна степен в настоящето.

Инерция на съзнанието представлява и всякакъв род критикуване на хора и събития, което се подхранва и от Аз-а. Единствено самоосъзнаването в настоящето и пълната отстраненост от собствените мисли и заобикалящите събития ти позволява да концентрираш вниманието си в една точка, в която всъщност ще е цялата ти свободна енергия. Дори някои съвременни последователи смятат, че инерцията на съзнанието е противоположност на осъзнаването.

Вадим Садовой

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *