ЗАЩО ЩЕ САДИМ ПЧЕЛНА ГРАДИНА?

Тъй като климатът на Земята се променя, пчелите и другите опрашващи насекоми са под нарастващата заплаха от урбанизацията и глобализацията, използването на тежки химически вещества и неоникотиноидни пестициди, измененията в климата, които създават повишени температури, суши, пожари, наводнения и урагани – всичко това допринася за загубата на местообитанията на много животни и насекоми.   🐝🐜🐛🦋🐞 … Продължете с четенето на ЗАЩО ЩЕ САДИМ ПЧЕЛНА ГРАДИНА?