НАШАТА ЦЕЛ

Да помогнем на всеки от вас,

който иска да вземе живота си в ръце!

Искаме да мотивираме и научим

максимален брой хора на това ,

че здравословното хранене и редовното

спортуване не са работа и задължение ,

а приятен навик , който възпитан веднъж

ще се отплаща цял живот!

ТЯЛОТО Ти е Най-Ценното Ти Притежание,  Така че ГРИЖИ Се за Него!

НАШАТА КАУЗА

Да се подобри информираността за хранителната стойност на продуктите както и тяхното влияние върху тялото.

Изграждане на по-висока хранителна култура и навици в подрастващите.

Хората да започнат да водят един по-осъзнат и балансиран начин на живот!