Публикации

Кога да садим според фазите на Луната

Наричат го лунно градинарство – засаждане на нови растения, в зависимост от това в коя фаза се намира Луната, през кое съзвездие преминава…

Увеличение на площите за залесяване от 10 до 15 %. Ще има повече медоносни дървесни видове

, ,
Държавните горски предприятия да възстановят изкупуването на малки поземлени имоти в горски територии, които са частна собственост.…