Публикации

„Забавяне на метаболизма“ - какво всъщност означава това?

,
На база на клинични изследвания и опитът който имам считам, че в повечето случaй метаболизма е точно такъв какъвто е нормално и очаквано…