Публикации

Жертви са хората, които живеят според предписанията на другите - УЕЙН ДАЙЪР

Жертва сте винаги, когато се окаже, че не контролирате живота си. Ключовата дума тук е КОНТРОЛ. Ако вие не дърпате конците, значи някой…