Публикации

Какво е Nutrient density?

От английски „Density“ - плътност, „Nutrition“ - хранене. Буквално преведено, Nutrient density, означава плътност на хранителните вещества. Или колко…