Публикации

На каква честота вибрира мозъкът ви?

Събуждате се трудно и може би бегло си спомняте какво сте сънували. След това бързо скачате от леглото и започвате да се подготвяте…