Публикации

Сключете мир с живота си, какъвто е и да е той

,
Сключете мир с живота си, какъвто е и да е той.Това е животът, който трябва да имате. Този живот и никой друг.Мястото, на което се намирате…