Публикации

ОПАСНИ СЪНИЩА ЗА СИЛАТА

Свойството на човешкото съзнание да се закача неосъзнато за околния свят, да се вкопчва в миналото и в бъдещето, се явява инерция на…