Публикации

Как да си създадем мотивация в живота

Липсата на мотивация води до понижено настроение, желание за работа и реализация. Общо взето не само че преставаме да се питаме какво…

Айн Ранд: „Презирам безотговорни хора“

През 1949 г. 17-годишната Кони Папърт е искала да си купи рокля, която струва 25 долара. За целта е помолила своя роднина да й услужи с парите.…